0216 533 8888 | info@onlinetelekom.com.tr


FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ

Santral sistemleri ve yazılım konusunda uzman kadromuz ile ihtiyacınız olan yapıya geçmek için gerekli altyapı ve detayları inceleyip sizlere analiz/maliyet raporu sunabiliyoruz.

Kurumların Projelerinin en önemli faaliyetlerinden biri olan ihtiyaç analizi çalışması, bu çalışmayı gerçekleştirecek

olan Online Telekom’un  ve talepte bulunan firmanın titizlikle yönetmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte aşağıda yer verilen hususların altı çizilmektedir.

 

Talepte bulunan firmalar ile Online Telekom arasında ;

 • Ortak vizyon oluşturma,
 • İşbirliği ve güven ortamı sağlama,
 • Ortak öğrenme ve ortak pazarlama anlayışını kazandırmayı hedeflemelidir.

İhtiyaç analizi çalışmalarında izlenen yol aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 1. Yöntem
 • Firmanın İhtiyaç Analizi’nin metodolojisi/yönteminin belirlenmesi
 • Sürecin planlanması
 1. Strateji Geliştirilmesi
 • Ortak Vizyonun belirlenmesi
 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Faaliyetlerin belirlenmesi
 • Planlama
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 1. Sonuç ve Raporlama
 • İhtiyaç Analizi Raporunun Firmalarla Paylaşılması
 • Görüş ve önerilerin alınması
 • Nihai ihtiyaç analizi raporunun oluşturulması
 • Genel Raporlama